Duurzaamheidsverslag 2020

Beste lezer,

In 2019 hebben we hard gewerkt aan onze nieuwbouw, die we hopen in gebruik te nemen midden 2020. Hier zullen onze Kringwinkel, groendienst, KiloSjop, KaffeeSocial, textielsorteercentrum Asorti en onze bureaus een plaats krijgen. We zetten onze nieuwbouw zo duurzaam als mogelijk neer.

Op het gebied van doorstroom van onze medewerkers hebben we onze methodiek geïmplementeerd op de werkvloer, we zijn ervan overtuigd dat dit in 2020 zijn vruchten zal afwerpen.

Onze voorheen politieke Raad van Bestuur is omgevormd volgens de code goed bestuur naar een deskundige Raad. Wegens een verschil in visie tussen de Raad van Bestuur van MWB Spoor2 en OTC Spoor2 (poetsdienst), stopte deze jarenlange samenwerking en gaat de poetsdienst voortaan zijn eigen weg. Wij blijven ons richten op de andere activiteiten: Kringwinkels, KiloSjop, groendienst, hout- en renovatiedienst, naaiatelier en wasserij WasGoed. In 2020 zal ook ons eerste horecaproject KaffeeSocial van start gaan.

Het afvalbeheer is aangepakt in 2019: we beperken het restafval verder door het scheiden van harde kunststoffen, we verkleinden onze afval-recipiënten waardoor we beter sorteren en nietverkochte goederen proberen we via een flinke prijsreductie toch nog verkocht te krijgen, of we bieden deze producten eerst nog in een andere winkel aan. We zetten ook extra in op up-cyclen (NiefGerief), zo produceerden we het eerste prototype van onze ‘bookpoof’. We verbeterden de winkelbeleving in de Kringwinkel van Bornem wat tot hogere verkoopcijfers leidde, ook het magazijn werd in Bornem gereorganiseerd wat tot meer structuur en duidelijkheid leidde voor onze medewerkers.

Veel leesplezier met ons duurzaamheidsrapport,
Aart Lehembre, algemeen directeur Spoor2.

 


Ecologisch duurzaam

Spoor2 neemt actie om zijn impact op het milieu te verminderen.

EcologischDuurzaam

Duurzame aankopen

 • Wegwerphandschoenen werden vervangen door herbruikbare
 • 2 huishoudelijke wasmachines vervangen door professionele machines op gas
 • Klantenbestand naaiatelier is voortaal digitaal ipv op papier
 • We hebben milieuvriendelijke machines aangekocht (bosmaaiers, haagscharen op accu)
 • De magazijnen heringerichtn eb aankoop hydrolische werktafl zodat onze technieker ergonomisch aan de machines kan werken
 • Koken met voedseloverschotten in Asorti
 • Audit transportbewegingen in functie van verhogen efficiëntie logistiek

Energieproductie en -consumptie

 • 143 zonnepanelen
 • LED-verlichting voor de Kringwinkels in Zele, Hamme en Bornem

Waterverbruik (in m3) Elektriciteitsverbruik (in kw/h) Gasverbruik (in ...) 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019
Hoofdzetel 240 199 23.186 25.473 14.444 17.508
Kringwinkels 277 292 53.528 44.379 34.754 35.258
Groentenafdeling 40 41        
Wasgoed + naaiatelier 137 471 14.075 25.789 13.942 20.642

 


Transport: vergroening van het wagenpark

 • 3 elektrische voertuigen
 • 2 laadpalen

Daarnaast werken we eraan om minder kilometers met de wagen te rijden dankzij:

 • een efficiëntere transportplanning
 • acties voor duurzaam woon-werkverkeer
 • zo min mogelijk dienstverplaatsingen met de eigen wagen

Ecologische onkruidbestrijding

 • in de groendienst via stomen en branden

 

 


Economisch duurzaam

In ons strategisch plan van de voorbije jaren focusten we op het creëren van een stabiele economische pijler. In 2019 waren we een financieel gezond bedrijf, waardoor we de ruimte hebben om te investeren en verder te groeien.

 

Eigen inkomsten vs. subsidies

1,71% overige inkomsten
(rente en giften)

 spoor2

          € 5.474.526,58 opbrengsten

 

groen bouw renovatie

 Groen, bouw en renovatie

  €1.541.618,49 omzet

3.675 paaltjes

van Fluxys onderhouden

1.050 cabines

van Eandis (Fluvius) onderhouden

 787.500 m2

gras gemaaid

7.350 m2

 onkruid gebrand op verhardingen

18.900 m2

onkruid verwijderd

53

nestkastjes uitgekuist met hoogtewerker

2.940 km

hagen geschoren

3.675 m2

verhardingen geborsteld

 

klanten

273 klanten groendienst in 2018

TOP5

FLUVIUS S.O.
GEMEENTE WETTEREN
GEMEENTE ZELE
STAD DENDERMONDE
GEMEENTE LEBBEKE

335 gefactureerde klanten in 2019

TOP5

FLUVIUS S.O.
GEMEENTE WETTEREN
STAD DENDERMONDE
GEMEENTE ZELE
GEMEENTE BUGGENHOUT

 

tablerap

 


Sociaal duurzaam

Spoor2 biedt mensen ontwikkelingskansen in jobs op maat, met respect voor hun eigenheid en diversiteit. In 2019 zetten we sterk in op persoonlijke ontwikkelingsplannen en gaven we opleidingen in begeleidingsmethodieken om groei en doorstroom te bevorderen.

 

428 werknemers

284 mannen
144 vrouwen

23 landen

van herkomst

2.046 uren

opleiding

49.229 uren

begeleiding

124

persoonlijkontwikkelingsplan
gesprekken

2

extern
doorgestroomde
medewerkers

88,65%

aanwezigheid

 

tabel

 

 

 

 

 

 

 

 


Vooruitblik naar 2020

Spoor2 werkt al sterk rond de 5 pijlers van de Sustainable Development goals: People, Planet, Prosperity, Partnerships, en ook Peace (goed bestuur). We voegen er graag nog een zesde P aan toe van ‘Pleasure’, want zonder passie en enthousiasme kunnen onze mensen en ons bedrijf niet duurzaam groeien en bloeien. De strategische pijlers voor ons meerjarenplan 2019 – 2024 zijn de volgende.

Prosperity

 • Doorstroom verhogen
 • Ondersteuning begeleiders
 • Innovatie
 • Kwaliteit organisatieprocessen

Planet

 • Milieuvriendelijk
 • ondernemen

Partnership

 • Netwerk van partners verder uitbouwen

Peace

 • Goed bestuur

People

 • Werkbaar werk
 • Competentie en talentontwikkeling
 • Uitbouw sociale dienst

 

Concreet willen we werken aan deze SDG’s: sdg

In ons jaaractieplan voor 2020 leggen we deze accenten:

 • het verder implementeren van onze nieuwe methodieken rond doorstroom
 • de uitbouw van onze wasserij
 • de ingebruikname van onze duurzame nieuwbouw met koffiebar KafeeSocial.

 

Durven Doen en Groeien

Spoor2 geeft kansen aan mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk aan de slag kunnen. Zo kunnen ze groeien en doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven. Dit doen we door een breed pallet aan kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden aan onze klanten

Hergebruik

 • Kringwinkels
 • Kilosjop
 • Inboedelservice
 • Veilingwebsite ‘Uw Kringding’
 • ‘Nief gerief’: gerecycleerde materialen krijgen een nieuw leven

Groen, bouw en renovatie

 • Kleine renovaties, houtbewerking, sanitair, metsel- en pleisterwerken
 • Groenonderhoud

Diensten

 • Wasserij Wasgoed
 • Naaiatelier